Muzeum Południowego Podlasia

REGULAMIN
Konkursu plastycznego „Moja przygoda w muzeum”.
Konkurs organizowany jest przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Muzeum Okręgowe w Toruniu.

Celem konkursu jest inspiracja dla wielokrotnych kontaktów dzieci i młodzieży szkolnej z muzeami w celu bliższego poznania różnych typów zbiorów.
Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 5 do 19 lat.

Warunkiem udziału w konkursie jest wizyta w wybranym muzeum odbyta pod kierunkiem pracowników tej placówki, podczas której uczestnicy zaznajomią się ze zbiorami muzeum.

Tematyka prac jest dowolna, jednak powinna wynikać z inspiracji wywołanej wizytą w muzeum.

Prace przekazywane do muzeum winny na odwrocie zawierać następujące informacje: tytuł konkursu, imię i nazwisko, wiek autora, klasę, adres szkoły, nazwisko i imię nauczyciela. Format prac nie powinien przekraczać B2.

Termin – prace plastyczne należy dostarczyć na adres: Muzeum Południowego Podlasia, Biała Podl., ul. Warszawska 12 w terminie do dnia 25 stycznia 2013.
Komisja dokona oceny nadesłanych prac, wytypuje najlepsze do nagród, wyróżnień i wystawy pokonkursowej.

Prace nagrodzone i wyróżnione organizatorzy przekażą na eliminacje ogólnopolskie do Torunia.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt Tel. 83 341 67 58