Muzeum Południowego Podlasia

 W  związku z trwający Rokiem Kraszewskiego ogłaszamy wakacyjny konkurs prasowy  „Józef Ignacy Kraszewski i jego związki z Białą” .

 

Odpowiedzi należy przesłać na adres :Muzeum Południowego Podlasia ul.Warszawska 12 21-500 Biała Podlaska,   e-mail:muzeum@muzeumbiala.pl   do dnia 31 sierpnia. Spośród prawidłowych odpowiedzi wylosujemy 5 nagród książkowych.

 

Pytania konkursowe:
1. W jakich latach Józef Ignacy Kraszewski uczęszczał do bialskiej szkoły.
2. Kim był gospodarz domu u którego na stancji mieszkał młody Kraszewski.
3. Na czym polegały zajęcia z rekreacji , które Kraszewski odbywał wraz z kolegami.
4. Jaki święty był patronem bialskiej młodzieży.
5. Kto był pierwowzorem postaci organistego w „Panu Walerym”
6. Czy Jan Gloger ojciec znanego Zygmunta Glogera był szkolnym kolegą pisarza.
7. Jakiego herbu rodowego używała rodzina Kraszewskich.
8. W jaki sposób upamiętniono pobyt pisarza w Białej . Podaj 3 przykłady.
9. Jakiego pseudonimu literackiego używał Kraszewski.
10. Który z nauczycieli bialskiej szkoły miał największy wpływ na zainteresowania literackie Józefa Ignacego Kraszewskiego.