Muzeum Południowego Podlasia

Informujemy
że w okresie od 15 czerwca do 15 października 2012 r. z powodu remontu ekspozycje będą zamknięte.
Remont wieży obejmować będzie wymianę poszycia dachowego, całkowitą wymianę kopuły wieży, skucie starego i położenie nowego tynku, oraz wymianę stolarki okiennej.

Przepraszamy

Muzeum Południowego Podlasia
w Białej Podlaskiej