Muzeum Południowego Podlasia

Protokół
Z posiedzenia Komisji konkursu plastycznego Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego🥇 , które odbyło się 17 września 2020 r.
Skład Jury:
Przewodniczący: Renata Sobczak (plastyk)
Członkowie: Anna Doroszuk (historyk sztuki)
Aleksandra Czapska ( plastyk)
Konkurs, w którym wzięło udział 37 uczestników z Białej Podlaskiej i terenu powiatu bialskiego, miał na celu:
  • Rozwijanie twórczej aktywności plastycznej,
  • Rozbudzenie wyobraźni oraz kreatywnego myślenia,
  • Propagowanie zdolności plastycznych,
  • Nawiązanie współpracy z instytucją kultury,
  • Promocja miejsc związanych z hodowlą koni,
  • Czerpanie inspiracji ze świata zwierząt,
  • Wskazanie na rolę konia w dzisiejszym świecie,
  • Zapoznanie z twórczością Ludwika Maciąga oraz innych artystów zajmujących się tematem konia.
Na konkurs dostarczono 51 prac w technikach:
– rysunek,
– malarstwo,
– rzeźba,
– instalacja,
– grafika komputerowa,
– multimedia (animacja)
 
Przy ocenie prac uwzględniono następujące kryteria:
– wiek uczestnika,
– poziom artystyczny,
– oryginalność ujęcia,
– zgodność z tematyką konkursu.
Jury przyznało 12 nagród i 3 wyróżnień w trzech kategoriach wiekowych:
I kategoria 7- 9 lat
Nagrody otrzymali:
Szymon Gryniewicz, kl. II
Zuzanna Turowska, lat 7
Gabriel Gryniewicz kl. III
Ewa Stężała, 9 lat
Gabriel Sowa, 8 lat
Wyróżnienie
Julia Sosenko, 8 lat
 
II kategoria wiekowa 10- 14 lat
Nagrody:
Antonina Giedzińska, kl. IV
Blanka Adamiuk, kl. IV
Bartłomiej Klimiuk, kl. IV
Maja Tekielak, 10 lat
Dominika Saczuk, kl. VII
Sylwia Węgiełek kl. VIII
 
Wyróżnienia
Jan Florek, kl. IV
Natalia Grzechnik, 10 lat
 
III kategoria 15- 18 lat
Aleksandra Hryciuk, 17 lat
 
Oddzielną kategorią, Komisja objęła prace multimedialne, w której za film animowany nagrodziła 3 uczestników konkursu i 1 wyróżniła:
 
Nagroda
Jan Sawczuk, 9 lat
Natalia Grzechnik, 10 lat
Lidka Sacharuk, 7 lat
Wyróżnienie
Klara Gabir, 13 lat

 

Podpisy Komisji