Muzeum Południowego Podlasia

Zapraszamy na cykl promujący historię bialskiego poradziwiłłowskiego założenia pałacowo-obronnego oraz stałej wystawy archeologicznej przygotowany przez Miasto Biała Podlaska oraz Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej.
Cykl ten będzie ukazywał się w odcinkach na stronie internetowej Muzeum oraz fanpage’ach Miasta i Muzeum w poniedziałki.
 
 
Radziwiłłowie w Białej na Podlasiu
Założenie pałacowo-obronne Radziwiłłów