Muzeum Południowego Podlasia

14 czerwca 2019 roku w Muzeum odbył się finał konkursu historycznego ‘’Mój region 2019’’ pod honorowym patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty.

 

W II etapie Konkursu wzięło udział 45 uczniów, spośród których komisja konkursowa w składzie:
mgr Hanna Bajkowska – starszy kustosz MBP w Białej Podlaskiej
mgr Iwona Maksymiuk – kustosz MPP w Piałej Podlaskiej
mgr Łukasz Siejka – kustosz MPP w Białej Podlaskiej
przyznała nagrody w kategoriach
Uczniowie klas IV – VII
I miejsce:
Natalia Dołęga ( ZPO Nr 3 Miedzyrzec Podlaski)
Wiktor Kukawski ( ZPO Nr 3 Międzyrzec Podlaski)
II miejsce:
Jakub Teodorczuk ( SP 3 Biała Podlaska)
III miejsce:
Hubert Wrona ( SP Ortel Książęcy)
Natalia Gąsior ( ZPO Nr 3 Międzyrzec Podlaski)
Łukasz Woźniak ( SP 3 Biała Podlaska )
Barbara Stefaniuk ( ZPO Nr 3 Międzyrzec Podlaski)
Zuzanna Borowik ( SP Małaszewicze)
Uczniowie gimnazjum i klasy VIII
I miejsce:
Jakub Kuśmierczyk ( SP Małaszewicze)
Krzysztof Wrona ( SP Ortel Książęcy)
Mateusz Romaniuk ( PG3 Biała Podlaska)
II miejsce:
Dariusz Micewicz ( SP Małaszewicz)
Aleksander Karwowski ( ZPO Nr 3 Międzyrzec Podlaski)
III miejsce:
Jakub Szeszko ( SP Ortel Książęcy)
Aleksandra Śreniawska ( SP Małaszewicze)
Weronika Dzięcioł ( SP 3 Biała Podlaska)

w/w osoby wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych i upublicznianie wizerunku

 

 

Wszyscy uczestnicy Konkurs otrzymali dyplomy za udział.

Gratulujemy uczestnikom, rodzicom, nauczycielom i dziękujemy za udział.