Muzeum Południowego Podlasia

„Moją miłoscią jest natura”. Bazyli Albiczuk i inni (16 grudnia 2007 – 11 maja 2008).
Wystawa jest kontynuacją ekspozycji przeniesionej z Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie. Uzupełniona została o obiekty ze zbiorów własnych Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej. Na wystawie prezentowane są obrazy Bazylego Albiczuka, Wiery Puch, Józefa Bepko, kompozycje z suszonych kwiatów Wiery Puch, wycinanki Marii Abramiuk i Barbary Kapuścińskiej, rzeźby Stanisława Kozioła i Mariana Ścisła oraz tkaniny z motywami kwiatowymi.
Zmiana rozmiaru czcionki
Zmiana koloru tła