Muzeum Południowego Podlasia

Wierzba bije, nie zabije, bądź zdrów…

Warsztaty z wykonywania palm wielkanocnych

7 kwietnia 2019r. (niedziela) g.11.00

 

Impreza będzie fotografowana.
Zdjęcia zostaną opublikowane na stronach internetowych Muzeum oraz w lokalnych mediach.
W przypadku braku zgody na publikację wizerunku prosimy o przekazanie tej informacji organizatorom przed rozpoczęciem.