Muzeum Południowego Podlasia

29.03. 2019 r.- 05.05. 2019 r.

Wystawa „Skarby nieznane – niezwykły świat ikon Muzeum Południowego Podlasia”.

Realizacje konserwatorskie Pracowni Konserwacji i Restauracji Malarstwa Tablicowego i Rzeźby Polichromowanej Drewnianej Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

 

18.05.2019 r. – 29.09.2019 r

Wystawa „Janusz Towpik”.

 

18.05.2019 r.

Noc Muzeów

 

czerwiec – sierpień 2019 r.

Wystawa „Bazyli Albiczuk”.
Wystawa w Bibliotece im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie .

 

14.06.2019 r. – 19.07.2019 r.

Wystawa „Leszek Mądzik- fotografia”.
Wystawa plenerowa

 

październik 2019 r. – styczeń 2020 r.

Wystawa „100 lecie Koła Łowieckiego Ponowa”.